Velkommen til oss!

Aust Agders eldste advokatfirma.

Har du er juridisk problem? 
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale. 

Lang erfaring
Bred kompetanse
Faglig tyngde

Lang erfaring | Bred kompetanse | Faglig tyngde

Arendalsadvokatene DA yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder overfor privatpersoner, næringsdrivende og offentlige etater. 

Vi bistår med løsningsorientert rådgivning og har lang og bred erfaring med megling, forhandlinger og med prosedyre for domstolene. 

Firmaet har per i dag 6 advokater. 

Arendalsadvokatene DA yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder overfor privatpersoner, næringsdrivende og offentlige etater. 

Vi bistår med løsningsorientert rådgivning og har lang og bred erfaring med megling, forhandlinger og med prosedyre for domstolene. 

Firmaet har per i dag to faste forsvarere for Agder tingrett og Agder lagmannsrett og kan i tillegg vise til en omfattende saksportefølje for private og offentlige klienter. 

Firmaet ble etablert i 1945 av høyesterettsadvokat Eilif Holmesland. Han arbeidet sammen med høyesterettsadvokat Ove S. Andersen.

 

Da Holmesland døde i 1954 ble høyesterettsadvokat Haakon Fjalstad ny partner.

I 1976 tiltrådte advokat (H) Ove Andersen som partner. Han drev i mange år firmaet, først sammen med advokat Fjalstad, og deretter sammen med advokat, nå tingrettsdommer, Alice Jervell. 
 

Med virkning fra høsten 2018 slo Arendalsadvokatene seg sammen med advokatene Odd Holck-Steen, Pål Christensen og Eva Johnsen Holm i sistnevntes lokaler i Tollbodgaten 1.

I dag består firmaet av fem advokater og en advokatfullmektig.

Arendalsadvokatene holder til i sentrum av Arendal, nærmere bestemt i Tollbodgaten 1, 4. etasje med flott utsikt over Pollen.

 
IMG24815-Edit-3 (1)

Aktuelt

Våre fagområder og spesialkompetanse

Arbeidsrett

Rådgivning i forbindelse med ansettelser og utarbeidelse av ansettelsesavtaler.

 

Vi har også særskilt kompetanse når det gjelder nedbemanning og oppsigelser, samt virksomhets-overdragelser.

Arv og skifte

Vi bistår i forbindelse med skifte av dødsbo (offentlig og privat) og uskiftebo. 

 

Hos oss kan du opprette fremtidsfullmakt og testament. 

 

Vi har lang erfaring med å bistå med arveplanlegging og generasjonsskifte. 

Barnerett

Rådgivning og avtaleløsning knyttet til foreldreansvar, fast bosted og samvær.

 

Saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær for domstolene. 

 

Saker om flytting av barn ut av landet.

 

Saker om barnebortføring. 

Fast eiendoms rettsforhold

Vi bistår i saker som gjelder mangelsansvar, tomtefeste, servitutter og rettigheter - og vi har bred erfaring hva gjelder saker for jordskifteretten.

Bistand og rådgivning i saker knyttet til nabotvister, husleie, konsesjon, ekspropriasjon og odel.

IMGP9032 - uten sol

 

Bred faglig kompetanse

Spesialfelt og kunnskap

Vi kjenner Arendal!

Våre advokater hjelper deg med din sak, og med å oppnå dine mål

Vi har lang erfaring med juridisk bistand innen både sivile saker og straffesaker. Med bred faglig kompetanse og et vidt spenn av forskjellige spesialfelt, kan vi hjelpe deg med dine problemer. Kontakt oss for en uforpliktende samtale, eller kontakt din advokat direkte. 

 
Eva J Holm

Eva Johnsen Holm

Advokat/partner
Ove Andersen

Ove Andersen

Advokat (H)
Pål Christensen

Pål Christensen

Advokat (H)
Kristoffer W Koch

Kristoffer W. Koch

Advokat/partner
unnamed (1)

Samuel Bjørnson

Advokatfullmektig
Portrettbilde MSH farge

Monica S. Holen

Advokatsekretær