Dagny Herlofson Hansens legat

Dagny Herlofson Hansens legat, 2024

- Frist for å søke om midler fra legatet er den 29. februar 2024

Legat for fysisk handikappede bosatt i kommuner i tidligere Aust-Agder fylke.
Frist for å søke om midler fra legatet er den 29. februar 2024. 

Midler kan søkes av personer fast bosatt i kommunene i tidligere Aust-Agder fylke. Søker må være under 50 år. Alder, bosted, omsøkt beløp og kontonummer, samt e-postadresse, postadresse og telefonnummer må oppgis i tillegg til formål med søknaden.

Midlene er først og fremst tenkt som en stimulans i hverdagen, for personer som på grunn av sitt fysiske handikap har begrensede muligheter for å delta i normale aktiviteter. Det oppfordres spesielt til å søke om midler til fysisk aktivitet/idrett og lignende. Det kan også søkes om midler til utdannelse, anskaffelser, spesialopphold, reiser mv., som ikke dekkes av offentlige hjelpeordninger. Barn og unge blir prioritert. Det kreves ikke legeattest.

Legatets vedtekter bestemmer at målgruppen avgrenses til fysisk handikappede bosatt i Aust-Agder. Midler kan kun søkes av personer (lag og foreninger faller utenfor legatets vedtekter).

Søknad sendes:
Arendalsadvokatene DA, Tollbodgaten 1, 4836 Arendal
Eventuelt pr. epost: msh@arendalsadvokatene.no
Kontaktpersoner: Ove Andersen/Monica S. Holen, tlf. 37 00 21 60

Facebook
Twitter
LinkedIn

Comments are closed.