Vi kjenner Arendal!

Arendalsadvokatene DA yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder til privatpersoner, næringsdrivende og offentlige etater.

Vi er opptatt av å gi de beste rådene til våre klienter. 
Firmaet tar oppdrag over hele landet men har særlig kjennskap til Arendal og Sørlandet. 

En stor del av vårt arbeid består i prosedyre for domstolene.
Les mer om våre fagfelt eller kontakt oss for en uforpliktende samtale. 

 

Våre fagområder og spesialkompetanse

Barnevern

 • Rådgivning
 • Bistand overfor barneverns-                tjenestene
 • Saker for fylkesnemnda
 • Saker for domstolene

Arbeidsrett

 • Ansettelser og utarbeidelse  av ansettelsesavtaler
 • Nedbemanning og oppsigelser
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Arbeidstid
 • Forhandlinger og tvisteløsning

Bistandsadvokat

 • Rådgivning/veiledning ved vurdering av politianmeldelse
 • Bistand ved politianmeldelse
 • Bistand under etterforskning av saken
 • Begjæring om kontakt-forbud
 • Bistand under retts-saken
 • Fremme krav om erstatning og opp-reisning

Barnerett

 • Rådgivning og avtaleløsning knyttet til foreldreansvar, fast bosted og samvær
 • Saker om foreldreansvar, fast        bosted og samvær for domstolene
 • Saker om flytting av barn ut av landet
 • Saker om barnebortføring

Kontraktsrett

 • Utarbeidelse og tolkning av kontrakter
 • Rådgivning innen ulike        kontraktstyper
 • Tvister i kontraktsforhold 

Konkurs, pengekrav og bobehandling

 • Insolvensvurderinger
 • Inndrivelse av pengekrav
 • Bobehandling og bostyreroppdrag
 

Tvisteløsning og prosedyre

 • Forhandling, mekling og alternativ tvisteløsning
 • Prosedyreoppdrag for de alminnelige domstolene, jordskifteretten, fylkesnemnden og voldgiftsretten
 

Eiendoms-overdragelser

 • Bistand i forbindelse med overdragelse av eiendom
 • Utarbeide kjøpekontrakt og øvrige dokumenter
 • Forestå gjennomføringen av eierskiftet
 • Tinglysing

Strafferett

 • Oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat under etterforskning og i hovedforhandling 

Familierett

 • Opprettelse av ektepakter og samboeravtaler
 • Ektefelleskifte
 • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd   

Arv og skifte

 • Skifte av dødsbo
  (offentlig og privat)
 • Skifte av uskiftebo
 • Fremtidsfullmakt
 • Testament
 • Arveplanlegging og        generasjonsskifte

Selskapsrett

 • Stiftelse av selskap
 • Aksjetransaksjoner
 • Virksomhetsoverdragels
 • Aksjonæravtaler
 • Organisering av selskaper
 • Styrearbeid

Offentlig rett

 • Plan- og bygningsloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentleglova

Forbrukerrett

 • Kjøp av løsøre
 • Forbrukerkjøp
 • Håndverkertjenester
 • Bustadoppføring

Erstatnings- og forsikringsrett

 • Pasientskade
 • Trafikkskade
 • Yrkesskade
 • Tingskade
 • Voldsoffererstatning

Fast eiendoms rettsforhold

 • Mangelsansvar 
 • Tomtefeste
 • Servitutter og rettigheter
 • Jordskifte
 • Nabotvister
 • Husleie
 • Konsesjon
 • Ekspropriasjon
 • Odel