Kristoffer W Koch

Kristoffer Wibe Koch

Advokat/partner

T: 37 00 21 61
M: 90 74 18 54
E: koch@arendalsadvokatene.no

Advokat Kristoffer Wibe Koch har lang erfaring med å bistå næringsdrivende, det offentlige og privatpersoner på en rekke områder, særlig innen arbeidsrett, eiendomsrett/eiendomsoverdragelser, kontraktsrett og selskapsrett.

Han bistår jevnlig virksomheter i nedbemanningsprosesser og i overdragelse av virksomheter, og har bred erfaring innen fast eiendoms rettsforhold. 

Koch har omfattende erfaring med forhandlinger og tvisteløsning/prosedyre for domstolene og har regelmessig oppdrag som bostyrer. Koch er fast forsvarer ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett. 

Fagområder

  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Erstatnings- og forsikringsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Eiendomsoverdragelse
  • Selskapsrett
  • Offentlig rett
  • Konkurs, pengekrav og bobehandling
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Strafferett

Utdanning/ arbeidserfaring

Cand. jur. (UiO) 2000
Advokatbevilling 2009

2015 – 
Advokat/partner,
Arendalsadvokatene DA

2009 – 2015
Advokat/senioradvokat,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

2006 – 2009
Advokatfullmektig/advokat,
Advokatfirmaet Selmer DA

2005 – 2006 
Advokatfullmektig, Arbeidsgiverorganisasjonen Virke

2001 – 2005  
Rådgiver,
Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Arbeidsdepartementet

Annen relevant erfaring

2020 – 
Fast forsvarer ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett

2021 –
Vara for leder av Kontroll- kommisjonen ved DPS

Diverse styreverv
 

SEND DIREKTEMELDING