Ove Andersen

Ove Andersen

Advokat (H)

T: 37 00 21 62
M: 91 16 34 22
E: oa@arendalsadvokatene.no

Advokat Ove Andersen har bred erfaring med å bistå næringsdrivende,
det offentlige og privatpersoner på en rekke områder, særlig prosedyre for domstolene, fast eiendoms rettsforhold, herunder jordskifte og ekspropriasjon, skifteoppgjør, familierett og strafferett som mangeårig fast forsvarer. 

Fagområder

Kontraktsrett

Tvisteløsning og prosedyre

Arv og skifte

Fast eiendoms rettsforhold

Offentlig rett

Forbrukerrett

Strafferett

Utdanning /arbeidserfaring

Cand. jur. (Uio) 1971
Advokatbevilling 1976
Møterett for Høyesterett 1997

2021 -
Advokat, 
Arendalsadvokatene DA

1976 – 2020
Partner,
Arendalsadvokatene DA

Advokat,
Advokatpraksis i kontorfellesskap med advokat Odd Holck-Steen og advokat Pål Christensen

1974 – 1976
Dommerfullmektig,
Tana og Varanger sorenskriverembete

1972- 1974
Konsulent,
Finansdepartementet, Skattelovavdelingen

1969 -1970 
Vitenskapelig assistent,
Universitetet i Oslo, Institutt for skatterett

Annen relevant erfaring

Tidligere verv
Styreleder,
Stiftelsen Klokkergården

Leder,
Kontrollkomiteen i Arendal og Omegn Sparekasse

Leder,
Kontrollkomiteen i Sparebanken Sør

Styremedlem,
Sparebanken Sør

Medlem,  Advokatforeningens hovedstyre

SEND DIREKTEMELDING